Co nas wyróżnia?

Do tej pory zrealizowaliśmy 47 edycji studiów podyplomowych "Przygotowanie Pedagogiczne". Przez ten czas wykształciliśmy ponad 1300 absolwentów. Dbamy, by nasze studia były nie tylko zgodne z aktualnymi rozporządzeniami, ale też uwzględniały oczekiwania Słuchaczy.

STUDIA W FORMULE ONLINE

Zajęcia prowadzone są w formule online (na żywo).
Łatwo pogodzisz je ze studiami dziennymi czy pracą. Studia realizowane są na platformie MS Teams w środy, czwartki i piątki w godz. 17:00 - 20:10, według wcześniej ustalonego harmonogramu zjazdów.

AKTUALNE UPRAWNIENIA

Na naszych studiach podyplomowych zdobędziesz uprawnienia pedagogiczne, zgodne z aktualnymi przepisami prawa - rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

DOŚWIADCZONA KADRA

Wykładowcy prowadzący zajęcia to starannie dobrana kadra nauczycieli akademickich. Ich zainteresowania naukowe oraz doświadczenie pedagogiczne gwarantują wysoki poziom przekazywanej wiedzy i profesjonalne prowadzenie zajęć.

NASI WYKŁADOWCY

dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka, prof. PP

kierownik SP "Przygotowanie Pedagogiczne"

Psycholog, trener personalnych ścieżek kariery, coach biznesu, trener rozwiązywania konfliktów.
Kieruje: Zakładem Marketingu i Rozwoju Organizacji na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej; studiami podyplomowymi Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych praktycznej nauki zawodu; Punktem Pomocy Psychologicznej Politechniki Poznańskiej „5P”.
Naukowo zajmuje się aspektami zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnymi w Polsce i na świecie. Opublikowała blisko 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych.

dr Jana Chojecka

podstawy pedagogiki dla nauczycieli, dydaktyka nauczania przedmiotu

Pedagożka, wykładowczyni akademicka. Ukończyła Akademię Trenera i trzystopniowe szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Naukowo zainteresowana zwiększaniem gotowości do resocjalizacji sprawców przestępstw. Specjalizuje się w przedmiotach metodycznych przygotowując przyszłych pedagogów do pracy z podopiecznymi.

dr Sonia Dzierzyńska-Breś

podstawy pedagogiki dla nauczycieli

Pedagog, coach, terapeuta systemowy w trakcie procesu certyfikacji, członek WTTS, adiunkt w Zakładzie Resocjalizacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Swoje zainteresowania koncentruje wokół diagnozy oraz terapii psychologiczno-pedagogicznej dzieci i młodzieży oraz rodzin. Autorka książki "Sytuacja rodzin osób pozbawionych wolności"(2016) oraz współautorka monografii "Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki" (2015).

dr Mariusz Kąkolewicz

dydaktyka przedmiotów zawodowych

Od 1986 roku „nauczyciel nauczycieli”, autor programów studiów podyplomowych dla nauczycieli. Autor dwóch monografii naukowych i ponad setki innych publikacji (współautor dwóch encyklopedii, rozdziałów w pracach zbiorowych, artykułów naukowych oraz popularnonaukowych). W latach 1999-2019 prowadził niepubliczną placówkę kształcenia nauczycieli (SDKN Markus. Prowadził zajęcia na UAM, PP, Instytucie Badań Literackich PAN, WSzZ w Koninie oraz placówkach Kształcenia Nauczycieli podległych IKN w Warszawie.

dr Mateusz Leszkowicz

pedeutologia, technologia kształcenia, dydaktyka ogólna

Adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Zainteresowania podstawowe to: komunikacja wizualna w dydaktyce, fizyczne środowisko kształcenia oraz doskonalenie pracy nauczycielskiej. Autor książki "Czytanie informacyjne. Infografiki w procesach poznawczych". Prowadził szkolenia i ekspertyzy dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, wydawnictw, Policji Państwowej oraz uczelni artystycznych. W latach 2017-2019 pracował w grupie roboczej ET2020 przy Komisji Europejskiej jako ekspert ds. kształcenia nauczycieli. W 2014 z ramienia MSZ realizował projekt stworzenia lokalnego centrum nauki w Tanzanii (Afryka Wschodnia).

dr hab. Krzysztof Koc

Dydaktyka ogólna, technologia kształcenia

Profesor UAM w Pracowni Innowacji Dydaktycznych (w Instytucie Filologii Polskiej w Poznaniu). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół reportażu oraz szkolnej edukacji humanistycznej podejmującej dialog ze współczesnością. Autor książek „Czytanie świata. Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w edukacji polonistycznej” (2007) i „Lekcje myślenia (obywatelskiego). Edukacja polonistyczna wobec współczesnego świata”(2018). Współautor podręcznika akademickiego dydaktyki kształcenia polonistycznego „Innowacje i metody. W kręgu teorii i praktyki” (2011). W 2023 r. ukaże się jego kolejna książka „Doktoranckie warsztaty metodyczne. Od dydaktycznej refleksji do dydaktycznej praktyki”.

dr Sonia Wawrzyniak

dydaktyka przedmiotów ogólnych

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Zainteresowania naukowo - badawcze oraz doświadczenie zawodowe koncentruje wokół problematyki funkcjonowania dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się w różnych aspektach rozwoju, procesów komunikacji społecznej oraz organizacji współpracy z otoczeniem.

mgr Agata Rataszewska

emisja głosu

Anglistka, terapeutka głosu. Zajmuje się nauczaniem języka specjalistycznego (pedagogika, medycyna), fonetyki brytyjskiej oraz profilaktyką i rehabilitacją głosu.

mgr Grzegorz Straburzyński

podstawy psychologii dla nauczycieli

Psycholog, etatowy pracownik UAM, stały współpracownik Politechniki Poznańskiej, WSPiA oraz GSW Milenium. Pracuje z dziećmi i młodzieżą w Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Poznaniu oraz Prywatnym Liceum Kossaka. Kilka lat pracował w terapii uzależnień i współuzależnienia.

Zapisz się już dziś!

Opinie absolwentów

Filip

Filip

wykładowca akademicki

"Ogromną zaletą była zdalna forma zajęć, umożliwiająca pogodzenie nauki z obowiązkami zawodowymi. Zajęcia prowadzone przez doskonałych praktyków pozwoliły mi usystematyzować swoją wiedzę. Pracuję na uczelni od kilku lat, ale dopiero po tych studiach nabrałem pewności siebie jako nauczyciel."

Agnieszka

Agnieszka

studentka II stopnia kierunku technologia chemiczna

"Świetnie dobrana kadra, wiedza przekazywana z pasją i zaangażowaniem. Podobał mi praktyczny charakter tych studiów. Mam nadzieję już niedługo używać zdobytych tu umiejętności w pracy."

Paweł

Paweł

Freelancer

"Jestem zadowolony z przebiegu, programu i sposobu prowadzenia. Móc uczyć się od tak wspaniałych pedagogów to zaszczyt.Polecam te studia każdemu chętnemu. Do zobaczenia na drodze życia zwanej potocznie szkołą!"

Masz dodatkowe pytania?

Napisz do nasz lub zadzwoń!
Sekretariat

SP "Przygotowanie Pedagogiczne"

Wydział Inżynierii Zarządzania (p.127)

ul. Rychlewskiego 2

60-965 Poznań

Zadzwoń

tel. 061 665 33 81
WT - CZW, 10:00-15:00

Skontaktuj się z nami